Norsk gynekologisk Forening (Norwegian Society for Gynecology and Obstetrics)

Address:
NGF v. Marit Lieng, Gynekologisk avdeling
Oslo Universitetssykehus, Ullevål, Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo
Norway
President:
Professor Marit Lieng
Secretary:
Dr Malin Dögl
Treasurer:
Dr Arild Kloster-Jenssen