Norsk gynekologisk Forening (Norwegian Society for Gynecology and Obstetrics)

Address:
Department of Obstetrics and Gynecology
Jonas Lies vei 72
5053 Bergen
Norway
Tel:
+47 55 97 42 00
President:
Dr Nils-Halvdan Morken
Secretary:
Dr Stine Andreasen
Treasurer:
Dr Hans Kristian Opøien