Norsk gynekologisk Forening (Norwegian Society for Gynecology and Obstetrics)

Address

Department of Obstetrics and Gynecology
Jonas Lies vei 72
5053 Bergen
Norway

Phone
+47 55 97 42 00
+47 95224181
President
Dr Kirsten Hald
Secretary
Dr Ragnar Kvie Sande
Treasurer
Dr Hans Kristian Opøien